Medische fitness

Medische fitness is bedoeld voor mensen met uiteenlopende klachten aan het bewegingsapparaat. De training richt zich op verbetering van onder andere spierkracht, stabiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen
Er zijn verschillende aandachtsgebieden waarin Medische fitness past.

Denk hierbij aan:

  • Langdurige klachten aan het houdings- bewegingsapparaat
  • Status na verschillende orthopedische operaties (nieuwe knie / nieuwe heup / voorste kruisband reconstructie,etc)
  • Longaandoeningen (COPD / emfyseem)
  • Hartaandoeningen (Hartinfarct / hartfalen / Bypass / Angina Pectoris)
  • Vaataandoeningen (etalagebenen c.q. claudicatio intermittens / hoge bloeddruk)
  • Diabetes Mellitus
  • Overgewicht

Hoe ziet een training eruit

Voordat u de training mag starten zal er eerst een intake plaatsvinden. In deze intake worden een aantal testen en metingen afgenomen. Aan de hand van deze gegevens wordt uw persoonlijke oefenprogramma samengesteld.
Uw trainingsschema wordt op een pasje gezet. Dit pasje wordt in de apparaten geplaatst die daarna aangeven wat u precies moet doen. U hoeft zelf dus geen ingewikkelde apparaten in te stellen. Na iedere training wordt uw pasje uitgelezen op de computer De resultaten worden regelmatig met u geëvalueerd. Indien nodig wordt uw trainingsprogramma aangepast zodat u effectief blijft trainen.