Vergoedingen en tarieven

Vergoeding van fysiotherapiebehandelingen uit aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt in het algemeen niet vergoed uit de basisverzekering. Om de behandelingen vergoed te krijgen, heeft u een aanvullende verzekering nodig. Dorpsfysio heeft met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie wordt vergoed dan sturen wij de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar.

Indien wij geen contract hebben afgesloten met een verzekeraar bij wie u verzekerd bent, dan ontvangt u van ons een nota en deze kunt u bij uw verzekeraar indienen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal deze nota in zijn geheel of gedeeltelijk aan u worden vergoed.

Hoe weet u of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie?

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent dan raden wij u aan uw polisvoorwaarden door te kijken of te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding fysiotherapie uit de basisverzekering

In de basisverzekering worden de volgende behandelingen vergoed:

  • De eerste 9 behandelingen fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Indien dit noodzakelijk is, kan er na toestemming ook nog aanspraak worden gemaakt op 9 extra behandelingen. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Indien meer behandelingen nodig zijn, worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering.
  • Als u 18 jaar of ouder bent en uw aandoening komt voor op een lijst met een aantal chronische klachten (lijst van Borst), dan worden de behandelingen na de eerste 20 behandelingen vergoed. De eerste 20 behandelingen komen bij een chronische indicatie die geldt voor de basisverzekering altijd ten laste van uw aanvullende verzekering. Soms zit hier een tijdslimiet aan. U kunt deze lijst downloaden van de site van uw zorgverzekeraar.
    Let op niet alle chronische aandoeningen staan op deze lijst! U kunt er dus niet van uit gaan dat als uw klacht chronisch is u niet aanvullend verzekerd hoeft te zijn.

Wij adviseren u altijd even bij uw zorgverzekeraar na te vragen.

U bent niet aanvullend verzekerd

Uiteraard kunt u altijd door ons behandeld worden, maar wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u een nota thuis die door uzelf betaald moet worden.


Onderstaande tarieven gelden wanneer uw zorgverzekeraar de behandeling niet (meer) vergoedt.

 Tarieven (2024)

Intake en onderzoek na screening € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 70,00
Zitting fysiotherapie € 41,00
Zitting fysiotherapie aan huis € 60,00
Zitting manuele therapie € 55,00
Zitting oedeemfysiotherapie € 55,00
Eenvoudige, korte rapporten € 85,00
Uitgebreide rapporten € 105,00
Oedeemtherapie € 55,00
Niet nakomen afspraak € 33,00

Fysiosport wordt niet vergoed.

Tarieven fysiosport (2024)

Per 1 januari 2024 zijn de tarieven aangepast.

Intake € 30,00
Trainingskaart 10x (1 uur, half jaar geldig) € 95,00
Abonnement (2x per week, 1 uur) per maand: € 56,50
– per kwartaal € 163,00
– per half jaar € 285,00
– per jaar € 550,00